Wonen

COSBO neemt deel aan de werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht. Daarin werken we samen met andere organisaties om op het gebied van wonen de belangen te behartigen van ouderen in Utrecht.  De groei van het aantal ouderen, opgeteld bij het feit dat ouderen langer zelfstandig wonen, betekent dat er veel, heel veel woonruimte gecreëerd moet worden voor deze groep. In het Toetsingskader Wonen dat in het najaar door de gemeenteraad werd aangenomen is te vinden welke aspecten van belang zijn voor seniorenwoningen. Eén van de noodzakelijkheden is een woonomgeving die het ouderen mogelijk maakt om zoveel mogelijk mee te blijven doen. Het sociale netwerk is belangrijk en dus is het bijvoorbeeld van belang om binnen de eigen wijk te kunnen blijven.

Onze adviezen aan de politieke partijen in Utrecht:

Percentage

Bij elk nieuwbouwproject wordt 13% opgenomen dat geschikt is voor senioren. (NB in 2040 valt 13 % van de Utrechters onder deze categorie). Dit betreft niet alleen zaken als gelijkvloers wonen maar ook de aanwezigheid van gezamenlijke ruimtes die ontmoeting bevorderen. Binnen dit segment moet een aanzienlijk deel sociale en middelhoge huur zitten; doordat ouderen niet de mogelijkheid hebben om in inkomen omhoog te gaan, kunnen stijgende woonlasten immers fors drukken op hun financiën.

Wijken:

Bij nieuwbouw- en renovatieplannen wordt, zoals in het toetsingskader beschreven, rekening gehouden met de aantallen ouderen in een bepaalde wijk maar ook de aantallen ouderen uit andere culturen. In de planningsfase worden specifieke groepen benaderd om hun woonwensen te uiten. Voorbeeld: uiten migranten vaker behoefte aan een logeerkamer voor de (klein-)kinderen? Overweeg om per etage een logeerkamer beschikbaar te stellen. De verhuisadviseurs van Stade hebben goed zicht op woonwensen van verschillende groepen ouderen en behoeften per wijk; betrek ook hen in de planningsfase.

Verscheidenheid:

Vanuit het principe ‘zoveel mensen, zoveel wensen’ worden verschillende typen seniorenwoningen gebouwd. Denk aan huur- en koopaanbod, indeling qua kamers, gezamenlijke wooninitiatieven, luxe en goedkope woningen en kangoeroe-woningen voor mantelzorger en oudere samen. Besef ook dat echtparen o.a. om gezondheidsredenen niet meer altijd één slaapkamer delen.

Van ‘groot naar beter’:

Geef meer bekendheid (onder andere via bovengenoemde informatiepunten) aan deze regeling, die voor huurders die kleiner gaan wonen een korting geeft op
de huurprijs. Breid deze regeling bovendien uit, want nu hebben huurders met een 3 kamerwoning er geen recht op, terwijl ook in die gevallen verhuizen goed kan zijn voor zowel ouderen als
woningzoekenden.

Verhuisadviseurs Senioren:

Deze zijn nu in dienst van de semi-commerciële organisatie Stade en hebben als opdracht gezinswoningen vrij te spelen voor de markt en moeten zichzelf bedruipen. Onderzoek hoe deze dienst meer dienend kan worden aan de belangen van senioren. Maak het advies voor alle senioren gratis, of bedenk een regeling waarbij de kosten na de verkoop van de eigen woning uit de opbrengst betaald worden. Overweeg om ook advies over woningaanpassing op te nemen in het aanbod.

Parkeren:

Utrecht wil een groene stad zijn, met weinig auto’s. Dat is mooi. Maar houd bij het bouwen van nieuwe wijken óók rekening met ouderen en mensen met een beperking, die afhankelijk zijn van eigen vervoer. Plan voor hen parkeerplaatsen nabij de woningen. Denk ook aan ruimte en oplaadmogelijkheden voor scootmobiels.

Toetsingskader:

Zie er op toe dat het Toetsingskader Wonen Senioren zoals op 3 december 2020 aangenomen door de gemeenteraad daadwerkelijk wordt toegepast bij alle nieuwbouw.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann