Zorg

Ouderen wonen langer thuis en we willen graag dat dat zo prettig en gezond mogelijk kan. Daarvoor moet voldoende ondersteuning worden geboden en voor alleenwonenden moeten er ook voldoende activiteiten zijn. Extra aandacht is er nodig voor de overstap van geheel zelfstandig wonen naar een mogelijk verpleeghuis en alle vormen van zorg die daartussen zitten. Dit terwijl het aantal ouderen zal stijgen en dus ook de vraag naar zorg en ondersteuning.
Het aandeel oudere migranten groeit óók, maar binnen verpleeghuizen speelt men daar nog onvoldoende op in. Gevolg is dat oudere migranten thuis blijven wonen, ook als de klachten aanzienlijk zijn. Dit, terwijl de ondersteuning ook niet altijd ideaal is, bijvoorbeeld door personeelstekorten bij de thuiszorgorganisaties.

COSBOI vindt de volgende punten belangrijk:

Toenemende vraag:

Creëer mogelijkheden voor verpleeg- en verzorgingstehuizen om uit te breiden wanneer de vraag in de toekomst gaat groeien. Maak hiervoor ruimte in
bestemmingsplannen.

Cultuursensitief werken:

Zet een taskforce op voor de zorg aan oudere migranten en stimuleer verpleeg- en verzorgingstehuizen én ambulante zorgverleners om cultuursensitieve zorg als
vanzelfsprekend onderdeel van hun manier van werken op te nemen.

Ambassadeurs:

Creëer een poule van getrainde ambassadeurs die ouderen en mantelzorgers uit de (migranten-)groepen waaruit zij zelf afkomstig zijn informeren over onderwerpen die hen aangaan. Ook kunnen zij ophalen waar behoefte aan is in deze groepen en welke benaderingen kansrijk zijn. De sleutelfiguren krijgen op zijn minst een degelijke vrijwilligersvergoeding, om continuïteit te waarborgen.

LHBTI+:

Roze ouderen zijn een groeiende groep die zich thuis moeten kunnen voelen in zorg- en welzijnsinstellingen. Ondersteun daarom het keurmerk de Roze Loper en stimuleer dat LHBTI+-ers zich bij alle zorg- en welzijnsorganisaties gezien en veilig voelen en geaccepteerd in hun seksuele- en genderidentiteit.

Wijken:

Breng per wijk in kaart welke groepen oudere migranten veel vertegenwoordigd zijn en bevorder cultuursensitieve verpleeghuiszorg, dagbesteding, woongroepen etc. die daar bij aansluiten. Buurtteams moeten voldoende toegerust zijn om ingewikkelde vragen rond wonen en zorg te beantwoorden.

Personeel thuiszorg:

De wachttijd voor thuiszorg is te lang. Kies bij aanbestedingen in de thuiszorg niet voor de laagste prijs maar voor organisaties die personeel aan zich weten te binden met
goede arbeidsvoorwaarden. Stimuleer werving voor dit belangrijke werk op (V)MBO’s.

WMO:

Het is niet uitgesloten dat er de komende jaren bezuinigd zal moeten worden, op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) maar besef daarbij dat ouderen vaak te maken hebben met een stapeling van kosten, terwijl hun inkomen niet meer groeit. Voorkom daarom bezuinigingen op hulp- en zorg uit de WMO, bijvoorbeeld via hogere eigen bijdragen.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann