Gemeente Utrecht: dit vinden senioren belangrijk

Een jongerenstad die haar ouderen niet vergeet
Utrecht is bij uitstek een studentenstad. Het is van belang dat wij de groeiende groep ouderen niet vergeten: dat vraagt om passende activiteiten en voorzieningen, een toegankelijke openbare ruimte en voldoende geschikte woningen. Laat jong en oud meer voor elkaar betekenen.

Thuis oud worden
Als de kwetsbaarheid toeneemt, moeten ouderen zich in eigen huis en omgeving veilig en ondersteund weten. Aandacht voor veiligheid (b.v. contactcirkels, alarmering, woningaanpassingen, domotica) is belangrijk, maar zeker ook een integrale aanpak op rond wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. De samenwerking tussen professionals in de wijken moet beter geregeld worden, in het belang van de ouderen, maar ook omdat het efficiënter is en mantelzorgers ontlast. Daarnaast kan meer gedaan worden om bewustheid te creëren over leefstijl en gezond(er) oud worden in eigen huis. Dat werkt preventief en uiteindelijk kostenbesparend.

Informatievoorziening
Utrecht heeft heel veel te bieden op allerlei terreinen, stedelijk en op wijk-/buurtniveau. Maar het blijkt ook heel lastig voor veel inwoners om informatie te vinden over zaken die van belang zijn om mee te kunnen blijven doen, zoals aanvragen voor ondersteuning of advies. De gemeente heeft een belangrijke rol in adequate informatievoorziening: niet alleen digitaal, maar ook in andere vormen, met eenvoudige en toegankelijke procedures. Maar ook een speciale ouderenvoorlichter, die op locatie uitleg geeft over gemeentelijke regelingen en mogelijkheden, is wenselijk.

Financiële armslag  
Vaak wordt gezegd dat ouderen het financieel goed hebben. Maar een derde van alle ouderen moet toch de eindjes aan elkaar knopen. Wees vooraf helder over eigen bijdragen, heb oog voor de uitgaven van ouderen (m.n. zorgkosten) en voorkom stapelingseffecten. Maak de U-pas aantrekkelijker voor ouderen.

Oog voor diversiteit
Als we een stad willen zijn voor iedereen, moet er speciale aandacht zijn/blijven voor de achtergronden en behoeften van verschillende groepen inwoners (b.v. mensen met beperkingen, andere culturele achtergronden, LHBTI-ers, laaggeletterden etc.) Professionals moeten hierin goed getraind en begeleid worden, maar het is ook belangrijk om goed samen te werken met vertegenwoordigers/sleutelfiguren uit de verschillende gemeenschappen.

Ondersteuning bij zingevings/-levensvragen
Veel ouderen zijn bezig met het terugkijken op het leven. Sommigen zijn beter in staat om –ondanks toenemende beperkingen of zware verliezen- dat leven aan te kunnen dan anderen. Zingeving is veel belangrijker dan vaak aangenomen wordt en dat gaat om meer dan activiteiten in de buurt of een praatje met de buren. Daarom zou professionele (geestelijke) zorg in het kader van de Wmo mogelijk moeten zijn in bepaalde gevallen.

(zie ook onze Verkiezingsspeerpunten uit 2017

In september 2017 publiceerde de gepensioneerdenorganisaties NVOG en KNVG een checklist voor seniorvriendelijke gemeenten. 

You may also like...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann