Ouderen bespreken levensvragen niet graag in groepsverband

In juni verspreidden COSBO en de Ouderendelegatie van NUZO een korte vragenlijst over zingeving/levensvragen bij ouderen onder verschillende professionals in de regio Utrecht, zoals sociaal makelaars, buurtteammedewerkers, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De respons was beperkt, maar de steekproef bevestigt het beeld dat wij al eerder hadden:

  • Heel regelmatig doet zich de situatie voor dat met name mensen uit de oudste generaties (80+) worstelen met levensvragen en zingevingskwesties. Dat speelt niet alleen in de palliatieve fase.
  • Het verschilt per geval en per hulp-/zorgverlener hoe men met de vragen omgaat. Sommigen verwijzen naar contacten in de eigen omgeving, anderen verwijzen naar andere profesionele hulp (b.v. buurtteam) en weer anderen zoeken naar alternatieve dienstverlening, zoals kerken of geestelijk verzorgers.
  • Opvallend is wel: oudere mensen hebben vaak behoefte aan 1-op-1 gesprekken en dat soort aanbod is er nauwelijks; groepsaanbod is niet toereikend en mensen willen over deze zaken ook niet in eigen kring praten.
  • Kerken hebben niet altijd de gevraagde capaciteit voor (tijd/menskracht/kennis) en vaak willen de ouderen daar juist niets meer van weten o.b.v. vroegere ervaringen.
  • Over financieringsmogelijkheden weten professionals weinig en dus zal per geval uitgezocht moeten worden (vaak door mensen zelf) hoe dat zit. Op individueel niveau is doorgaans alleen een goede aanvullende zorgverzekering de oplossing.

De COSBO-zomerschool (5 workshops in de periode juni-augustus 2018) bevestigt het beeld: er is zeker veel behoefte aan goede gesprekken, tijd en aandacht, maar mensen zijn huiverig voor groepen of hebben er simpelweg de energie niet meer voor om de verhalen van anderen te horen. Voor een kleine groep ouderen zal dus echt meer maatwerk geboden moeten worden (o.g.v. Wmo bijvoorbeeld?) dan nu mogelijk is.

 

You may also like...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann