Reactie op plannen Merwedekanaalzone

Begin maart 2020 heeft de werkgroep Wonen (w.o. COSBO) van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) een uitvoerige reactie ingediend bij de gemeente op de Omgevingsvisie (deel 2) en het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Merwedekanaalzone. Over de plannen van de gemeente is veel gepubliceerd, gezegd en geschreven. (Informatie op de website van de gemeente hierover: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/ )

De vertegenwoordigers van het MNU proberen vanuit het belang van bepaalde bewonersgroepen, met name ouderen en mensen met een beperking, in Utrecht meer nieuwbouw te laten ontwikkelen die rekening houdt met de toekomst. Tot op heden blijkt het zeer lastig om invloed uit te oefenen op bouwprocessen, ook omdat de gemeente zelf vaak niet de eigenaar van de beschikbare grond is. Niettemin heeft de werkgroep op verzoek alsnog een advies uitgebracht, verwijzend naar eerdere moties die in de gemeenteraad zijn behandeld en aangenomen of overgenomen.

Zie hieronder de reactie van de MNU-werkgroep. Volgens ons wordt de Merwedekanaalzone wordt pas echt een wijk voor iedereen, als er in de plannen ruimte wordt gemaakt voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Concreet:

• een levensloopbestendige wijk

• geschikte woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen (streefpercentage)

• een toegankelijke openbare ruimte

• meerdere beschutte woonvormen of woonzorgcombinaties

• winkels, voorzieningen en openbaar vervoer op loopafstand

• een plan om ouderen te bewegen om in de Merwedekanaalzone te gaan wonen

Het MNU is graag bereid om over deze punten in overleg te gaan met de gemeente, de woningcorporaties en de andere projectontwikkelaars in de Merwedekanaalzone.

You may also like...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann