Sociaal domein Utrecht 2019-2024

In de zomer van 2017 verscheen de gemeentelijke nota Uitgangspunten Sociaal Makelaars 2019-2024 en in het najaar volgden de notities over buurtteams en informatievoorziening/cli├źntondersteuning. Deze documenten waren van belang voor het vervolgproces rond de aanbestedingen in het sociaal domein in 2019-2024. COSBO heeft -samen met andere organisaties- vanuit het perspectief van ouderen gereageerd op de drie nota’s (zie: reactie 1 / reactie 2) en e.e.a. toegelicht tijdens raadsinformatiebijeenkomsten in augustus en november.

Toen een aantal jaren geleden het welzijnswerk in Utrecht ‘op de schop’ ging, zijn professionele ouderenadviseurs ontslagen, organisaties opgeheven, ontmoetingsplekken verdwenen en contacten verloren gegaan. Dat heeft voor veel ouderen grote gevolgen gehad. COSBO heeft daarom steeds met kritische blik gevolgd hoe nieuwe organisaties hebben ontwikkeld, ook in relatie met andere organisaties en buurtinitiatieven. Er gaat gelukkig veel goed, maar er zijn ook nog veel dingen die beter kunnen, zoals het bereiken van oudere migranten of adequate informatievoorziening. Over de uitgangspunten zijn we in het algemeen wel positief, maar er zijn ook de nodige vragen en opmerkingen te plaatsen. Bijvoorbeeld over het beschikbare budget, personele continu├»teit in de wijken, vrijwilligersinzet op langere termijn en de mate van inclusiviteit van activiteiten.

Begin december heeft COSBO een reactie naar de raad gestuurd op het rapport van de Utrechtse Rekenkamer over het langer-thuis-wonenbeleid en wat daar voor nodig is. Ook de Rekenkamer constateerde dat er veel goed gaat, maar dat er zeker ook verbeterpunten nodig zijn, zoals informatievoorziening en mantelzorgondersteuning.

You may also like...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann