Speerpunten en ambities gemeente Utrecht

Op 25 november 2019 ontving de gemeenteraad van Utrecht een brief van het College over ouderen. Men heeft een levensbrede analyse opgesteld over het groeiend aantal oudere inwoners in de relatief jonge stad. Het Collega zet in op drie speerpunten: integrale teams in de wijk, informatievoorziening over de wetten heen en innovatieve woonprojecten. Op 3 februari 2020 vond hier een raadsinformatiebijeenkomst over plaats. Hieronder vindt u onze reactie op de gemeentelijke visie. De werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, waar ook COSBO in vertegenwoordigd is, leverde een eigen inbreng met betrekking tot het woon-zorgvraagstuk.

COSBO constateert dat de gemeente dezelfde uitdagingen ziet als wij. Men voert al op allerlei deelterreinen beleid dat rekening wil houden met het groeiend aantal ouderen, zonder dit onder een noemer van Ouderenbeleid te bundelen. Duidelijk is dat de diversiteit onder 67+ers groot is en dat het met een behoorlijk deel daarvan best goed gaat. In de media kwam vooral naar voren dat Utrecht in gaat zetten op nieuwe woon(zorg)vormen. Maar wie dat deel van de nota beter leest, realiseert zich ook dat dit nog best wat tijd zal vergen. Het gaat immers om voorbeeldprojecten en op kleine schaal. Daarmee zijn de zorgbehoevende ouderen van nu niet direct geholpen. Er wordt overigens goed geschetst waar de huidige knelpunten rond wonen en zorg mee te maken hebben en dat dit niet alleen een zaak van de gemeente is.

Samengevat zijn dit de beleidsonderdelen waaraan de gemeente nu werkt of meer gaat doen:

  1. Toegankelijkheid
  2. Gezond oud worden / preventie
  3. Inkomen / armoede
  4. Wonen, woonomgeving en vervoer
  5. Welzijn (meedoen / betekenis)
  6. Ondersteuning / zorg
  7. en: betere informatievoorziening

Dat laatste is o.i. de sleutel om alles wat in de andere punten al wel kan beter zichtbaar te maken, zodat meer mensen de weg leren te vinden en gebruik maken van alles wat mogelijk is. COSBO ziet een aantal punten die op korte termijn al verbeterd zouden kunnen worden:

  1. Een veel beter systeem van cliëntondersteuning / informatievoorziening in de buurt, niet alleen leunend op vrijwillige inzet of bewonersinitiatief.
  2. Ruimte voor formele en informele zorg/hulpverleners om dat te doen wat de bewoner nodig heeft (over de schotten heen!) –  Om-U 3.0 in optima forma uitvoeren, dus alle hulp- en zorgverleners daarmee bekender maken.
  3. De verhuisadviseursfunctie uitbreiden tot wooncoaching voor iedereen die advies wil over passende woonoplossingen, w.o. verhuizen of verbouwen. Een kleine eigen bijdrage kan redelijk zijn, maar hou het laagdrempelig.

In een recente gemeentelijke bijeenkomst over mobiliteit heeft COSBO gepleit voor wijkgerichte vervoersmogelijkheden in de hele stad, naar voorbeeld van de Buurtmobiel, die in enkele wijken al actief is. Het wegvallen van buslijnen of -haltes betekent immers voor de inwoners zonder eigen vervoermiddel dat zij moeilijker zelfstandig hun reisdoelen kunnen bereiken, zoals winkelcentra of buurthuizen.

(TERZIJDE: is het belangrijk Ouderenbeleid te hebben of een Seniorvriendelijke stad te zijn?)

Dit vind je misschien ook leuk...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann