Speerpunten nieuw college Utrecht

Op 9 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Utrecht een nieuw college gekozen met wethouders van D66, GroenLinks, PvdA, CU en Student en Starter. Om de belangen van ouderen te vertegenwoordigen, krijgt COSBO-Stad-Utrecht vooral te maken met de wethouders op de thema’s Wmo (Linda Voortman, GroenLinks), Volkshuisvesting (Dennis de Vries, PvdA) en Verkeer en Vervoer (Lot van Hooijdonk, GroenLinks). Zonder daarmee andere thema’s voor ouderen uit het oog te verliezen en uiteraard in goede samenwerking met andere organisaties op deze terreinen. Een ding is duidelijk: ook met het nieuwe coalitieakkoord blijft er voor COSBO genoeg te doen de komende vier jaar! 

De samenwerkende partijen in het college hebben een coalitieakkoord 2022-2026 bereikt met drie belangrijke speerpunten:

De groeiende ongelijkheid in de stad 
Het college wil een extra stap zetten voor die Utrechters die het financieel minder hebben. Ook onder ouderen is er een groep die niet of nauwelijks financieel rondkomt. Zij hebben een AOW-inkomen (of slechts een deel daarvan), soms aangevuld met een klein pensioen. De stijgende energie- en voedselprijzen zijn voor hen funest terwijl ze de weg naar toeslagen vaak niet weten te vinden. Ook een grote zorgbehoefte kan de ongelijkheid versterken. COSBO wil erop toezien dat ouderen mee kunnen blijven doen op het gebied van sport, ontspanning en cultuur. Voorwaarde daarbij is dat de mobiliteit goed geregeld is. 

De grote woningnood
Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen. Gelukkig worden veel bouwplannen opgesteld en uitgevoerd. Met levensloopbestendig bouwen en doorstroming van ouderen naar geschikte woningen, kan Utrecht een dubbele slag maken. Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen en er komen woningen vrij voor gezinnen en starters. COSBO zal de gemeente scherp houden in het prioriteit geven aan extra seniorenwoningen.

De klimaatcrisis
Het aanpakken van de klimaatcrisis vraagt van het gemeentebestuur krachtige besluiten. Deze hebben ook consequenties voor ouderen. Verplichtingen om het eigen huis te verduurzamen, kunnen zwaar vallen. Bijvoorbeeld omdat het benodigde geld ontbreekt of omdat men niet kan overzien wat dit allemaal vraagt. Goede informatiepunten, waar ouderen ook fysiek terecht kunnen met hun vragen, zijn daarom belangrijk. Een deel van de ouderen zal een-op-een gerustgesteld en ontzorgd moeten worden.   

Foto: Gemeente Utrecht

Dit vind je misschien ook leuk...

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann