Speerpunten

Onze speerpunten  

In Utrecht vormen ouderen de snelst groeiende bevolkingsgroep. De gemeente Utrecht staat voor een aantal grote uitdagingen om aan de wensen en noden van deze groep tegemoet te komen. Huisvesting, zorg en welzijn, mobiliteit: het is veel en het grijpt allemaal op elkaar in.  

Alle senioren 

COSBO-ACO wil als belangenbehartiger de verbinding leggen tussen ouderen en de gemeente en andere instanties. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar kwetsbare ouderen. Maar kwetsbaarheid neemt bij iedereen toe naarmate de jaren vorderen. Zo maken we ons hard voor de belangen van alle senioren. Utrecht kent een grote variëteit aan 65-plussers. DE oudere bestaat niet. COSBO-ACO besteedt extra aandacht aan specifieke groepen, zoals oudere migranten, LHBTI+, minima en niet-digivaardigen. 

Focus 

In de komende periode ligt onze focus op vijf speerpunten. Bij ieder punt horen vijf adviezen. Zo werken we als kleine speler gericht me aan een inclusieve, senior-vriendelijke stad Utrecht. De speerpunten zijn

  1. Wonen
  2. Zorg 
  3. Preventie en welzijn 
  4. Informatie en communicatie 
  5. Vervoer 

Naast bovenstaande speerpunten blijft COSBO-ACO oog houden voor andere thema’s die voor de senioren in de stad belangrijk zijn. 

Belangenbehartiging

Binnen deze speerpunten zal COSBO-ACO:

  • actief signalen opvangen uit de diverse groepen ouderen;  
  • deze signalen doorgeven en vertalen naar concrete adviezen; 
  • de gemeente en anderen bevragen en stimuleren om op die punten actie te ondernemen. 

COSBO-ACO richt zich op collectieve belangen van ouderen. De lokale afdelingen van de landelijke ouderenbonden behartigen de individuele belangen van hun leden.

65+ in de provincie Utrecht, een kijkje in de toekomst

Het aantal 65-plussers in de provincie groeit de komende jaren sterk; van 236.000 in 2021 naar 355.000 in 2040. Daarmee komen er niet alleen getalsmatig meer ouderen bij, maar verschuift ook het evenwicht. Een -naar verhouding- steeds kleinere groep 65-minners zal een steeds grotere groep ouderen moeten ondersteunen. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit?

Onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rij en benoemt een aantal grote zorgpunten. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht: ‘De Staat van Utrecht geeft een beeld van hoe het gaat met de provincie en haar inwoners. Het rapport staat vol feitelijke en onafhankelijke informatie over trends en ontwikkelingen. Of het nou gaat om wonen, werken, leefklimaat of mobiliteit. Het kan daardoor een hele interessante bron zijn voor mensen die werken bij de overheid, maar ook voor studenten, burgers en ondernemers. Als provincie vinden wij het heel belangrijk dat deze objectieve informatie beschikbaar is voor iedereen die hier iets mee kan of wil.’

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann